Knižnica

 

Počiatky formovania knižnice sú spojené s počiatkami múzea samotného. Už na prvej celožupnej výstave (1882) bol prezentovaný i súbor pozostávajúci z kníh, listinného materiálu a pečatí. V nasledujúcich desaťročiach tvorili knihy, listiny, tlačivá a iné písomnosti najčastejšie získavaný materiál. Súčasťou knižnice múzea sa tak stali napríklad: časť Daxnerovej knižnice z Tisovca, časť knižnice klubu Casino v Rimavskej Sobote, časť knižnice Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, knižnica zakladateľa a prvého riaditeľa múzea Jána Fábryho, knižnica rodiny Gömöri zo Širkoviec.
Historický knižný fond zahŕňa 70 starých tlačí pochádzajúcich zo 16. storočia, ktoré boli Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2005 vyhlásené za historické knižné dokumenty.

Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Knižnica Gemersko-malohontského múzea je tvorená príručným knižným fondom (12 399 knižničných jednotiek) a historickým knižným fondom (32 843 knižničných jednotiek). V roku 2015 sme zaznamenali 2 215 návštevníkov knižnice, knižničných výstav a podujatí. Zrealizovaných bolo 2 134 výpožičiek (stav k 1. 1. 2016).

Knižnica múzea je využívaná bádateľmi formou absenčného a prezenčného štúdia, v súlade so Štatútom knižnice Gemersko-malohontského múzea.

Otváracia doba pre verejnosť:

 

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: zatvorené
Streda: 8:00 – 15:30
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8:00 – 15:30

Na štúdium historických dokumentov odporúčame priniesť si ochranné rukavice.

 

Ponuka publikácií na predaj

 

Názov publikácie Cena (€)
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2005Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník I. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2005.
(DOC / PDF )
3,32
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2006Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník II. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2006.
(Obsah)
5,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2007Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 3. Zostavila O. Bodorová. 2007. Rimavská Sobota : GMM, 2007.
(ObsahSK / ObsahEN)
7,63
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2008Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 4. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2008.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3)
8,50
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2009Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 5. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota : GMM, 2009.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 / Obsah4 / Obsah5)
7,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2011Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 6. - 7. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota: GMM, 2011.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 / Obsah4 )
5,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2013Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 8.-9. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota: GMM 2013.
(Obsah1 / Obsah2 / Obsah3 / Obsah4 / Obsah5)
5,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2014Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT,
ročník 10. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota: GMM 2014.
(Obsah1 / Obsah2 )
4,00
Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, 2015Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. GEMER-MALOHONT, ročník 11. Zostavila Oľga Bodorová. Rimavská Sobota, GMM: 2015.
(Obsah1 / Obsah2 )
4,00
BODOROVÁ, Oľga a kolektív: Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Venované 130. výročiu vzniku múzea. Rimavská Sobota: GMM, 2012.BODOROVÁ, Oľga a kolektív: Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Venované 130. výročiu vzniku múzea. Rimavská Sobota: GMM, 2012. 8,00
ÁDAMOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Angelika: István Ferenczy (1792 - 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. Sprievodca výstavou. Rimavská Sobota: GMM, 2012.ÁDAMOVÁ, Eva - MATÚŠKOVÁ, Angelika: István Ferenczy (1792 - 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. Sprievodca výstavou. Rimavská Sobota: GMM, 2012. 3,00
Sprievodca stálou vlastivednou expozíciou a história Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 1882-2002. Venované 120. výročiu založenia múzea. Zostavila O. Bodorová. 2002. Rimavská Sobota: GMM, 2002. 1,99
Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002.
A múzeumalapítás 120. évfordulója alkalmából. Szerkesztette O. Bodorová. 2004. Rimavská Sobota: GMM, 2004.
1,99
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch
1944-1945. Sprievodca výstavou. Zostavil Marian Uhrín. Rimavská Sobota 2010.
1,00
   
BORNAYOVÁ, Svetlana: Gemerská kuchárka s CD. Rimavská Sobota: GMM, 1998. 6,64
BORNAYOVÁ, Svetlana: Gemerská kuchárka. Rimavská Sobota: GMM, 1998. 2,66
BORNAYOVÁ, Svetlana – JANŠTOVÁ, Mária: Hajnáčka. Rimavská Sobota: GMM, 1998. 2,66
Early Villanyian site of Hajnáčka I. (Southern Slovakia). Paleontological research 1996-2000.
Edited by M. Sabol. Rimavská Sobota: GMM, 2004.
5,00
Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciuRemeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu.
Zborník Etnograf a múzeum, ročník VII. Zostavila O. Bodorová. Rimavská Sobota: GMM 2004.
(DOC / PDF)
5,00
BODOROVÁ, O. – PULIŠOVÁ, Ľ.: Rómska kultúra v Gemeri-Malohonte. Venované MUDr. Jánovi Cibuľovi. Rimavská Sobota 2010. 6,50
   
BOTOŠ, Alexander: Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku.
Katalóg k výstave. Rimavská Sobota: GMM, 2011.
1,00
   
BOLFÍK, Július a kol.: Gemer-Malohont I. Príroda. Martin: Osveta, 1990. 5,97
SOKOLOVSKÝ, Leon a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin: Gradus, 1999. 9,29
FURMÁNEK, Václav – MARKOVÁ, Klára: Včelince. Archív dávnej minulosti.
Nitra: Archeologický ústav SAV, 2008.
9,00
PLEKANEC, V. - HAVIAR, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej a Arte Libris, 2010. 27,90
SOKOLOVSKÝ, Leon: Funkcionári Malohontského dištriktu (I) 1688-1702. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012. 5,00

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota