Bocian

 

Bocian18. 12. 2018 – 15. 01. 2019

Výstava je súčasťou ekovýchovného programu BOCIAN, ktorý je zameraný na pozorovanie hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia) a sprievodné aktivity (výtvarná, literárne tvorba, aktivity s deťmi, prednášky). Do programu sa mohli zapojiť žiaci základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec a Poltár. Ekovýchovný program Bocian sa na Správe CHKO Cerová vrchovina uskutočňuje už od roku 2003. Súčasťou otvorenia výstavy je oboznámenie sa s priebehom programu BOCIAN 2018, ako aj vyhodnotenie žiackych prác.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Bocian   Bocian   Bocian
Bocian   Bocian   Bocian

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota