Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu

 

 

Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu18. 10. 2019 o 9:00 a 10:30

Vstup voľný

Školské skupiny z kapacitných dôvodov prosíme o nahlásenie sa vopred na telefónnom čísle 047/56 32 741.

Medzinárodný deň archeológie je oslavou archeológie a archeologického bádania. Každý rok archeologické inštitúcie a organizácie v mnohých krajinách sveta ponúkajú na archeológiu zamerané programy a aktivity pre návštevníkov rôzneho veku a záujmov.
K oslavám Medzinárodného dňa archeológie sa prvýkrát pripája aj Gemersko-malohontské múzeum v spolupráci s Katedrou muzeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre. V tento deň predstaví archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš najnovšie archeologické výskumy múzea. Vo svojej prednáške bude prezentovať pozoruhodné výsledky svojich najnovších archeologických výskumov, ako napr. výskum žiarového pohrebiska z doby bronzovej v centre mesta Rimavská Sobota, výskum zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku, výskum na opevnenej výšinnej polohe Nižný Skálnik – Maginhrad alebo výskum zaniknutého hradu Širkovce – Kapla.
Na prednášku A. Botoša nadviaže odborný asistent Katedry muzeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre Mgr. Daniel Bešina, PhD. s prednáškou Moderne o archeológii. Archeológia bola od svojich počiatkov závislá od určitej formy zobrazovania. Súčasný dynamický rozvoj počítačových technológií umožňuje tejto vede doposiaľ nebývalé možnosti vizualizácie, ktorá je využiteľná pri vedeckom bádaní a prezentácií archeológie ako takej. D. Bešina vo svojej prednáške predstaví využitie moderných technológií v procese archeologického bádania. Účastníci prednášky sa bližšie oboznámia s využitím 3D fotogrametrie, 3D skenovania, leteckej archeológie a možnosťami ďalšieho použitia v špeciálnych počítačových softvéroch. Uvedené metódy boli využité aj pri niektorých archeologických výskumoch Gemersko-malohontského múzea, ako aj pri rekonštrukcií vybraných archeologických nálezov zo zbierok múzea.
Podujatie bude zahájené o 9:00 hod., následne sa prednášky zopakujú o 10:30 hod. Prednášky sú určené záujemcom o archeológiu z radov širokej verejnosti, ako aj žiakom základných a stredných škôl. Cieľom podujatia je propagácia a popularizácia archeológie a archeologického bádania v regióne Gemer – Malohont, ktorý je mimoriadne bohatý na archeologické kultúrne dedičstvo.

Medzinárodný deň archeológie sa oslavuje od roku 2011, keď sa prvýkrát oslavoval ako národný sviatok na americkom kontinente (USA, Kanada a zámorské územia). Od roku 2013 sa tento deň pripomína v rôznych krajinách sveta a stal sa z neho Medzinárodný deň archeológie, ktorý sa každoročne oslavuje tretiu októbrovú sobotu (v roku 2019 pripadne na 19. októbra). Zastrešujúcou organizáciou je Americký archeologický inštitút. Slovensko sa k oslavám Medzinárodného dňa archeológie pripojilo v roku 2016.

 

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu   Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu   Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu
Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu   Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu   Medzinárodný deň archeológie v Gemersko-malohontskom múzeu

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota