Grécko na úsvite dejín

 

Grécko na úsvite dejín05. 02. – 30. 04. 2016, vernisáž o 15:00

 

Komisár: Ján Hertlík
za GMM zodpovedá: PhDr. Alexander Botoš

Na výstave sú prezentované repliky archeologických nálezov zahrňujúcich časové obdobie od neolitu (okolo roku 7000 pred n. l.) až do rozpadu mykénskej civilizácie, zhruba do roku 1100 pred n. l. Umenie klasického Grécka dlho zatieňovalo vyspelú kultúru, ktorá vznikla viac ako tisíc rokov pred vládou Perikla v egejskej oblasti. Na Kréte boli v tej dobe postavené výstavné paláce, zdobené nástennými maľbami, vznikali drahocenné šperky, pútavé sošky, keramika všetkého druhu. Keď sopečná katastrofa zničila minojskú kultúru, získali vedúcu úlohu Mykény, ktorej kultúra bola nemenej vyspelá a bohatá. Návštevníci výstavy sa oboznámia s takými svetoznámymi artefaktmi ako je disk z Faistu, ryton v tvare býčej hlavy z paláca v Knóssose alebo fresky z tohto minojskeho pálaca – dámy v modrom a scéna s preskakovaním býkov.
Autorom výstavy je Ján Hertlík (nar. 1979), ktorý všetok svoj voľný čas venuje cestovaniu a spoznávaniu starovekých kultúr. Zo svojich ciest si okrem bohatých spomienok nosí aj suveníry v podobe replík artefaktov, ktoré si potom sám upravuje rôznymi výzdobnými technikami, tak aby pripomínali exponáty, ktoré je možné vidieť vo svetových múzeách.

 

Fotografie z výstavy:

 

Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín  
Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín  Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín Grécko na úsvite dejín  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota