Knižnica

 

Počiatky formovania knižnice sú spojené s počiatkami múzea samotného. Už na prvej celožupnej výstave (1882) bol prezentovaný i súbor pozostávajúci z kníh, listinného materiálu a pečatí. V nasledujúcich desaťročiach tvorili knihy, listiny, tlačivá a iné písomnosti najčastejšie získavaný materiál. Súčasťou knižnice múzea sa tak stali napríklad: časť Daxnerovej knižnice z Tisovca, časť knižnice klubu Casino v Rimavskej Sobote, časť knižnice Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, knižnica zakladateľa a prvého riaditeľa múzea Jána Fábryho, knižnica rodiny Gömöri zo Širkoviec.
Historický knižný fond zahŕňa 70 starých tlačí pochádzajúcich zo 16. storočia, ktoré boli Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2005 vyhlásené za historické knižné dokumenty.

Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Knižnica Gemersko-malohontského múzea je tvorená príručným knižným fondom (13 021 knižničných jednotiek) a historickým knižným fondom (32 854 knižničných jednotiek). V roku 2018 sme zaznamenali 1 678 návštevníkov knižnice, knižničných výstav a podujatí. Zrealizovaných bolo 1 406 výpožičiek (stav k 1. 1. 2019).

Knižnica múzea je využívaná bádateľmi formou absenčného a prezenčného štúdia, v súlade so Štatútom knižnice Gemersko-malohontského múzea.

Otváracia doba pre verejnosť:

 

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: zatvorené
Streda: 8:00 – 15:30
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8:00 – 15:30

Na štúdium historických dokumentov odporúčame priniesť si ochranné rukavice.

 

Kontakt: Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka) - krnacova@gmmuzeum.sk, 047/563 27 30 alebo 0910 925 955

 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Gemersko-malohontského múzea

 

Bibliografia publikačnej činnosti pracovníkov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote za roky 1993-1994.
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 1. Zostavila Bc. A. Horváthová. (Obrázok)

Bibliografia publikačnej činnosti pracovníkov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote za rok 1995.
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 2. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 1996
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 3. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 1997
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 4. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za roky 1998-2000
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 5. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2001
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 6. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2002
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 7. Zostavila I. Krnáčová. (Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2003
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 8. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2004
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 9.Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2005
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 10. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2006
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 11. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2007
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 12. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC / Obrázok)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2008
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 13. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2009
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 14. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2010
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 15. Zostavila I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2011
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 16. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF / DOC)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2012
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 17. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2013
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 18. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2014
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 19. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2015
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 20. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

Bibliografia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote za rok 2016
Edícia: Regionálna odborná bibliografia. Zväzok 21. Zostavila: I. Krnáčová. (PDF)

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum