Knižnica

 

Počiatky formovania knižnice sú spojené s počiatkami múzea samotného. Už na prvej celožupnej výstave (1882) bol prezentovaný i súbor pozostávajúci z kníh, listinného materiálu a pečatí. V nasledujúcich desaťročiach tvorili knihy, listiny, tlačivá a iné písomnosti najčastejšie získavaný materiál. Súčasťou knižnice múzea sa tak stali napríklad: časť Daxnerovej knižnice z Tisovca, časť knižnice klubu Casino v Rimavskej Sobote, časť knižnice Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, knižnica zakladateľa a prvého riaditeľa múzea Jána Fábryho, knižnica rodiny Gömöri zo Širkoviec.
Historický knižný fond zahŕňa 70 starých tlačí pochádzajúcich zo 16. storočia, ktoré boli Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v roku 2005 vyhlásené za historické knižné dokumenty.

Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote Knižnica Gemersko - malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Knižnica Gemersko-malohontského múzea je tvorená príručným knižným fondom (13 209 knižničných jednotiek) a historickým knižným fondom (32 854 knižničných jednotiek). V roku 2019 sme zaznamenali 2 367 návštevníkov knižnice, knižničných výstav a podujatí. Zrealizovaných bolo 1 102 výpožičiek (stav k 1. 1. 2020).

Knižnica múzea je využívaná bádateľmi formou absenčného a prezenčného štúdia, v súlade so Štatútom knižnice Gemersko-malohontského múzea.

Otváracia doba pre verejnosť:

 

Pondelok: 8:00 – 15:30
Utorok: zatvorené
Streda: 8:00 – 15:30
Štvrtok: zatvorené
Piatok: 8:00 – 15:30

Na štúdium historických dokumentov odporúčame priniesť si ochranné rukavice.

 

Kontakt: Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka) - krnacova@gmmuzeum.sk, 047/563 27 30 alebo 0910 925 955

 

KATALÓG HISTORICKEJ LITERATÚRY REGIÓNU GEMER-MALOHONT

 

KATALÓG HISTORICKÝCH PERIODÍK

 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Gemersko-malohontského múzea

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum