Vedecko-výskumná činnosť

 

Vedecko-výskumná činnosť múzea sa orientuje na spracovávanie ucelených tematických celkov, ktorých hlavným menovateľom je región Gemer-Malohont. Vedecko-výskumné úlohy realizujú odborní pracovníci múzea. Výstupom výskumných úloh sú správy z výskumu za bežný rok, ktoré sú archivované v múzeu (od roku 1980) a slúžia bádateľom na štúdium. Ďalšími výstupmi sú záverečné výskumné dokumentácie a v nadväznosti na ňu akvizície, publikované príspevky, prednášky a pripravené výstavy.

 

Výsledky vybraných vedecko-výskumných úloh

 

 

 

Aktuálne úlohy

 

Prírodné vedy

1. Vtáčie spoločenstvá vodnej nádrže v obci Včelince (ťažisko monitoring nocoviska lastovičiek domových)
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2014 - 2018

2. Monitoring vybraných druhov a lokalít v Rimavskej kotline a Bodvianskej pahorkatine
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2017 - 2018

3. Krkavcovité vtáky v Gemeri-Malohonte
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2018 – 2019

4. Rozšírenie výrika lesného (Otus scops) v okrese Rimavská Sobota
zoológia – RNDr. Monika Gálffyová
2016 – 2018

 

Archeológia

1. Keramická manufaktúra v Pondelku (1769 - 1812)
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015 – 2018

2. Zaniknutý kostol sv. Michala (?) v Šuriciach
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2015 - 2016

3. Archeologický výskum na stavbe „Rimavská Sobota – Sobôtka – výrobná hala – II. etapa“
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2016 - 2018

4. Archeologický výskum na zaniknutom paulínskom kláštore Slavec – Gombasek (okres Rožňava)
archeológia – PhDr. Alexander Botoš
2018

 

História

1. Rimavská Sobota v rokoch 1938 – 1944 v archívnych dokumentoch
história – Mgr. Anita Tóthová
2014 - 2018
2. Rimavská Sobota a vznik Československa
história – Mgr. Anita Tóthová
2016 – 2018

3. Mapovanie železničných budov v Gemeri-Malohonte
história – PhDr. Oľga Bodorová a PhDr. Alexander Botoš
2013 – 2018

4. Rimavská Sobota a udalosti roku 1968
história – RNDr. Ján Aláč
2017 – 2018

5. Priemysel v okrese Rimavská Sobota v rokoch 1945 – 1989 v archívnych dokumentoch múzea
história – RNDr. Ján Aláč
2018 – 2020

6. Turizmus a cestovatelia v Gemeri v 19. storočí do roku 1945
história – PhDr. Éva Kerényi
2018 – 2019

7. Spomienka na lekára Istvána Hatvaniho (1718 – 1786) v múzejných zbierkach
história – PhDr. Éva Kerényi
2018

 

Etnológia

1. Prícestné kríže v Gemeri-Malohonte
etnológia – PhDr. Oľga Bodorová, Mgr. Martina Oštrom Mareková
2013 – 2018

2. Rómovia a fajčenie fajky
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2016 – 2018

3. Stravovanie a stolovanie Rómov v Gemeri-Malohonte
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová
2018 – 2020

4. Mlyny a mlynárstvo v Gemeri-Malohonte - IV. etapa
etnológia – Mgr. Ľudmila Pulišová, RNDr. Ján Aláč
2016 – 2019

5. Prvomájové oslavy v období socializmu v Gemeri-Malohonte
etnológia – Mgr. Martina Oštrom Mareková
2016 - 2020

 

História umenia

1. Portrétny žáner v zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2013 – 2018

2. Maliar Július Sándy (1827 - 1894)
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2016 – 2018

3. Rimavská Sobota a okolie vo výtvarných zbierkach Gemersko-malohontského múzea
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2015 – 2018

4. Sochár Barnabás Holló (1865 – 1917)
história umenia – Mgr. Angelika Kolár
2017 – 2018

 

 

História múzea

1. Reflexia prezentačnej činnosti Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote od 70. rokov do 90. rokov 20. storočia
história múzea – Mgr. Daniel Bešina
2015 – 2018

 

Knihovníctvo

1. Tlače 17. storočia v Historickom knižnom fonde Gemersko-malohontského múzea
knihovníctvo – Mgr. Iveta Krnáčová
2015 – 2018

2. Bibliografia Zborníka Gemersko-malohontského múzea „Gemer-Malohont“
knihovníctvo – Mgr. Iveta Krnáčová
2017 – 2018

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota  WIFI múzeum